herb unia eu

W dniu 26 września 2019 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu miało miejsce uroczyste wydarzenie, w którym połączone zostały ze sobą dwie sztuki: MUZYKA I ARCHITEKTURA.

Koncert rozpoczęła Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, która w nawiązaniu do ROKU MONIUSZKOWSKIEGO wykonała znaną pieśń Stanisława Moniuszki: "Znaszli ten kraj". Wystąpili: Marcin Pokusa - śpiew, a orkiestrą dyrygował Ryszard Kusek.

Następnie prowadząca całe wydarzenie: Pani Jadwiga Huber powitała przybyłych gości, publiczność i media.

Po uroczystym powitaniu gości głos zabrał dr Ryszard Kusek podkreślając sukcesy szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych na remonty i rewitalizację szkoły, jak również sukcesy w pozykiwaniu środków na wyposażenie szkoły w niezbędnie instrumentarium, sprzęt audio-video i wiele innych ważnych sprzętów niezbędnych do rozwoju szkoły artystycznej, podkreślając ogromny wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych podmiotów we wspieraniu szkół artystycznych w tym zakresie. Dyrektor podkreślił również, że dychczasowe działania szkoły dotyczące spraw materialnych były niezwykle istotne, ale najważniejszy cel, który został osiągnięty to stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju artystycznego uczniów szkoły, młodych artystów.  Na koniec przywołał szczególną rolę komunikacji, która, jak stwierdził ważna jest zarówno w muzyce, jak i w architekturze oraz wyraził nadzieję, że takie działania MKiDN wspierające muzykę i inne dziedziny sztuki i architektury służą i będą służyć rozwojowi zarówno obecnemu społeczeństwu, jak i przyszłym pokoleniom.

Nastepnie Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Beata Kot reprezentująca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odczytała list Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalent Gawin skierowany do uczestników tego spotkania, w którym zostały podkreślone działania MKiDN dotyczące ochrony architektury modernistycznej w Polsce, a także przywołane zostały te obiekty, które powstały w tym okresie w naszym mieście Mielcu.

Następnie głos zabrał Kierownik działów: archeologii, etnografii, historii i sztuki Muzeum Regionalnego w Mielcu Pan Krzysztof Haptaś, który przedstawił zebranym prezentację zawierającą m. in. fotografie architektury modernistycznej w Mielcu według pierwotnego wyglądu i ich stan obecny. Podkreśli znaczenie tych obiektów szczególnie w okresie powstawania Centralnego Okręgu Przemysłowego w naszym mieście i znaczenia jakie wywarł każdy z powstałych obietów dla ówczesnej społeczności.

Z kolei głos zabrał Wiceminister Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, który podkreślił obecnie działania rządu zmierzające do rewitalizacji obiektów modernistytcznych w Polsce i podkreśli na przykładzie miasta Mielca, jak ważne mogą być działania w tym zakresie zmierzające do przywrócenia świetności takim obiektom. Podkreślone zostało również to, że takie spotkania mogą stać się nowym otwarciem, by zadbać o piękną kulturę moderenistyczną, która jest również i dziś nie zawsze doceniana, ale bardzo inspirująca. Pan Minister wyraził również nadzieję, że takich spotkań będzie więcej i podkreślił, że za tym już idą konkretne działania MKiDN  zmierzające do kompleksowej rewitalizacji tego typu obiektów w Polsce.

Koncert zakończyła muzyka Stanisława Moniuszki. Orkiestra pod dyrekcją Ryszarda Kuska wykonała dwie pieśni: Prząśniczkę i Krakowiaczka. Jako soliści zaprezentowali się: Maria Miś - uczennica klasy śpiewu solowego Pani Jadwigi Huber oraz Marcin Pokusa - nauczyciel PSM II stopnia.

relacja: www.wcj24.pl

 

 

 bip logo  mkidn logo  mkidn logo  termo logo