herb unia eu

log3Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu jest szkołą artystyczną.

Kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 6 roku do 22 roku życia. PSM I st. jest szkołą umuzykalniającą, realizującą program w cyklu 4-ro i 6-cio letnim. PSM II st. jest szkołą zawodową, kształcącą na wydziale instrumentalnym (6 lat) oraz wydziale wokalnym (4 lata).

Kształcimy i rozwijamy muzycznie utalentowaną i uzdolnioną młodzież oraz dzieci naszego miasta i regionu przygotowując je do dalszego kształcenia muzycznego na wyższym szczeblu, a także do samodzielnej pracy zawodowej, jak również pracy i zadań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym. Nasza oferta skierowana jest dla chętnych, pragnących wgłębić się w tajniki sztuki muzycznej, a także dla ich rodziców i odbiorców muzyki w naszym mieście, powiecie, a także całym województwie podkarpackim.

Dla każdego ucznia naszej szkoły niepodważalną wartość stanowi prawidłowy rozwój jego talentu. Jako placówka dydaktyczno-wychowawcza kształcimy postawę, osobowość, poszerzamy wiedzę, rozwijamy zainteresowania uczniów muzyką, jako jedną z dziedzin życia duchowego człowieka. Rozwijamy naturalną potrzebę ekspresji twórczej uczniów, budzimy w nich wrażliwość estetyczną, poczucie piękna i refleksji uczuciowej. Rozwijamy predyspozycje muzyczne, uczymy pracy "projektami", pogłębiamy umiejętności instrumentalne i ogólnomuzyczne, które w przyszłości pozwolą na właściwy wybór studiów muzycznych lub pracy zawodowej. Szkoła Muzyczna w Mielcu jest szkołą otwartą i nowoczesną, która nie boi się wprowadzać nowatorskich form i metod nauczania podnoszących efektywność kształcenia i poziom szkoły, o czym świadczą sukcesy artystyczne uczniów w regionie, w kraju i zagranicą.

Zapewniamy nowoczesne programy kształcenia, doświadczoną, kompetentną i oddaną kadrę dydaktyczną, dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, oraz niepowtarzalną atmosferę szkoły. Od początku istnienia szkoły, nasze zadanie rozumiemy jako profesjonalną służbę w dziedzinie muzyki, życia społecznego czy kulturowego. Poczucie posłannictwa i wrażliwości na zachodzące przemiany w sferze społecznej i kulturalnej połączone z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem szkoły, pozwala wypracować w dzisiejszych czasach styl, szkoły otwartej na potrzeby środowiska, dobrze kształcącej w swoim zakresie.

Zyskujemy uznanie środowisk do których trafiają nasi absolwenci. Z umiejętności naszych absolwentów korzystają wszystkie instytucje powiązane z życiem społecznym, kulturalnym czy religijnym miasta i regionu. Reprezentujemy nasze miasto w licznych przeglądach, festiwalach, konkursach i przesłuchaniach muzycznych. Współdziałamy z przedszkolami, szkołami, jak również z instytucjami samorządowymi i społecznymi. Łączymy proces dydaktyczny z życiem kulturalnym miasta i regionu, podejmując współpracę okazjonalną i stałą.

Wierzymy, że nasza Szkoła oraz jej dobrze wykształceni dyplomanci, będą efektywnie i twórczo wspomagać kulturę muzyczną w społecznościach lokalnych, jak również uczestniczyć w polskim i europejskim dziedzictwie, a także życiu kulturalnym. Jesteśmy przekonani, że Szkoła jest centrum życia kulturalnego w naszym mieście i regionie, a także Szkołą, w której kształcenie się jest zaszczytem i radością.

 bip logo  mkidn logo  mkidn logo  termo logo