herb unia eu

Zgodnie z zapisami §4 umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub za pośrednictwem adresu e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0036/17-00 Projektu „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”, nr POIS.08.01.00-00-0036/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W imieniu Instytucji Pośredniczącej Umowę podpisał Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, a w imieniu Beneficjenta, czyli Pństwowowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu dyrektor Ryszard Kusek.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 726 659,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 PLN).

  

W związku z uzyskaniem pozytywnej weryfikacji wniosku napisanego w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17) w dniu 17 listopada 2017 roku na Kongresie590, który odbył się z Jasionce koło Rzeszowa odbyło się spotkanie Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stoopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu Ryszardem Kuskiem.

Szczegóły na:  www.psm.mielec.pl oraz na www.hej.mielec.pl

Rozstrzygnięcie IV naboru wniosków (regiony słabiej rozwinięte) w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17)

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 575.472.982,92 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  179.688.322,70 zł i 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 81.925.819,39 zł.

Lista projektów dofinansowanych.

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych do IV naboru wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-001.

 bip logo  mkidn logo  mkidn logo  termo logo