herb unia eu

W dniu 26 września 2019 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu miało miejsce uroczyste wydarzenie, w którym połączone zostały ze sobą dwie sztuki: MUZYKA I ARCHITEKTURA.

Koncert promujący realizację Projektu Unijnego. 
Retransmisji z dnia 30.10.2018 roku

Kliknij "Czytaj więcej" aby obejrzeć...

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu (instrumentów) i wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Cele szczegółowe: - podnoszenie dostępu do kultury szerszej społeczności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i szeroko rozumianej działalności artystycznej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:-tworzenie postaw kreatywnych w społeczeństwie lokalnym – projekt przyczyni się do wy-kształcenia młodych przyszłych odbiorców kultury;-poprawę dostępu do placówek edukacji kulturalnej (w tym osób niepełnosprawnych);-rozwój kompetencji społecznych i wzrost inte-gracji społecznej poprzez instytucje edukacji kulturalnej i artystycznej, które kształcą obec-nych i przyszłych odbiorców kultury.

Zakresem projektu objęte są zakupy sprzętu (instrumentów i wyposażenia). Dostawa sprzętu i wyposażenia została podzielona na poszczególne grupy: instrumenty muzyczne, instrumenty perkusyjne, urządzenia do nagłośnienia oraz rejestracji orkiestry – dźwięk, urządzenia do rejestracji orkiestry – wizja, oświetlenie sceniczne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności kulturalnej, instrumenty służyć będą działalności koncertowej.

Wartość projektu wynosi 2 732 659,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 2 726 659,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 2 317 660,15 zł, natomiast ze środków krajowych 408 998,85 zł.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

poiis.mkidn.gov.pl

 


Zgodnie z zapisami §4 umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 bip logo  mkidn logo  mkidn logo  termo logo