Wykaz nauczycieli i pracowników PSM

W Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia,im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
pracuje w chwili obecnej (2015/2016) 40 nauczycieli.

 • Dyrektor Szkoły: Ryszard Kusek
 • Zastępca dyrektora Szkoły: Ireneusz Szela
 • Kierownik Sekcji Fortepianu i Akordeonu: Zdzisław Szymczyk
 • Kierownik Sekcji Teorii i Śpiewu Solowego: Aleksandra Klupś
 • Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych i Wydziału Wokalnego: Jadwiga Huber

Naukę gry na poszczególnych instrumentach prowadzą:

Fortepian

 • Paweł Lubieniecki
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Joanna Stachowicz
 • Joanna Łukasik
 • Sławomir Stan
 • Sławomir Kusek
 • Jarosław Kmieć

Akompaniament

 • Paweł Lubieniecki
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Joanna Stachowicz
 • Joanna Łukasik
 • Sławomir Stan
 • Sławomir Kusek
 • Jarosław Kmieć
 • Janusz Tomecki
 • Sabina Trybylec
 • Agnieszka Kramarz
 • Aleksandra Klupś

Zajęcia indywidualne / Fortepian

 • Katarzyna Racławska
 • Jan Lubieniecki
 • Renata Filip
 • Bernatedtta Duszkiewicz
 • Aleksandra Klupś
 • Agnieszka Kramarz
 • Sławomir Kusek
 • Sławomir Stan
 • Joanna Łukasik
 • Joanna Stachowicz
 • Janusz Tomecki

Skrzypce

 • Edyta Chlebowska
 • Maria Szela
 • Magdalena Rysz (urlop)
 • Łukasz Skop

Altówka

 • Kazimiera Zöllner
 • Paweł Łukasik

Wiolonczela

 • Marek Brzeziński
 • Katarzyna Wrona

Kontrabas

 • Ryszard Kusek

Flet

 • Ewa Stępień

Obój

 • Tomasz Ożóg

Klarnet

 • Piotr Wyzga

Saksofon

 • Leszek Gruszecki
 • Bogusław Pawełczak

Waltornia, Tuba, Sakshorn

 • Piotr Karaś

Trąbka

 • Ireneusz Szela

Puzon, Tuba, Sakshorn, Eufonium

 • Grzegorz Wywrocki

Organy

 • Agnieszka Kramarz

Gitara

 • Tomasz Niećko
 • Jadwiga Huber

Akordeon

 • Zdzisław Szymczyk
 • Bogdan Warias
 • Renata Wrażeń
 • Franciszek Wyzga

Perkusja

 • Karol Bik

Śpiew Solowy

 • Jadwiga Huber
 • Maciej Szela

KAMERALISTYKA w PSM:

 • Chór – grupa A  (Renata Wrażeń)
 • Chór – grupa B  (Renata Wrażeń)
 • Orkiestra Kameralna I  stopnia – grupa A  (Ryszard Kusek)
 • Orkiestra Kameralna II stopnia – grupa B (Katarzyna Wrona)
 • Orkiestra Dęta – gr. A (Piotr Karaś)
 • Orkiestra Dęta – gr. B (Piotr Karaś)

ZESPOŁY (instrumentalne, kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne)

 • Zespół Instrumentów Orffa (Aleksandra Klupś)
 • Zespół piosenki dziecięcej nr 1, 2, 3 (Tadeusz Wywrocki)
 • Zespół piosenki młodzieżowej nr 1, 2 (Tadeusz Wywrocki)
 • Zespół wokalno – instrumentalny (Tadeusz Wywrocki)
 • Zespół instrumentalny I st. (Karol Bik)
 • Zespół instrumentalny I st. (Marek Brzeziński)
 • Zespół instrumentalny I st. (Renata Filip)
 • Zespół instrumentalny I st (Leszek Gruszecki)
 • Zespół instrumentalny I st. (Jadwiga Huber)
 • Zespół instrumentalny I st. (Piotr Karaś)
 • Zespół instrumentalny I st. (Jarosław Kmieć)
 • Zespół instrumentalny I st. (Sławomir Kusek)
 • Zespół instrumentalny I st. (Jan Lubieniecki)
 • Zespół instrumentalny I st. (Joanna Łukasik)
 • Zespół instrumentalny I st. (Paweł Łukasik)
 • Zespół instrumentalny I st. (Karolina Stasiowska)
 • Zespół instrumentalny I st. (Tomasz Niećko)
 • Zespół instrumentalny I st (Bogusław Pawełczak)
 • Zespół kameralny II st. (Bogusław Pawełczak)
 • Zespół instrumentalny I st. Katarzyna Racławska)
 • Zespół kameralny II st. (Magdalena Rysz)
 • Zespół instrumentalny I st. (Łukasz Skop)
 • Zespół instrumentalny I st. (Joanna Stachowicz)
 • Zespół kameralny II st. (Sławomir Stan)
 • Zespół instrumentalny I st. (Ireneusz Szela)
 • Zespół instrumentalny I st. (Maria Szela)
 • Zespół kameralny II st. (Zdzisław Szymczyk)
 • Zespół instrumentalny I st. (Bogdan Warias)
 • Zespół kameralny II st. (Bogdan Warias)
 • Zespół instrumentalny I st. (Renata Wrażeń)
 • Zespół instrumentalny I st. (Grzegorz Wywrocki)
 • Zespół kameralny II st. (Grzegorz Wywrocki)
 • Zespół instrumentalny I st. (Piotr Wyzga)
 • Zespół kameralny II st. (Franciszek Wyzga)

Biblioteka szkolna

 • Aleksandra Klupś

Podstawy kształcenia słuchu

 • Sabina Trybulec

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

 • Renata Wrażeń
 • Sabina Trybulec

Kształcenie słuchu

 • Renata Wrażeń
 • Bernadetta Duszkiewicz

Rytmika z audycjami muzycznymi

 • Aleksandra Klupś

Rytmika (wydział wokalny)

 • Aleksandra Klupś

Dykcja i recytacja, Dykcja i interpretacja, Elementy gry aktorskiej, Czytanie nut głosem

 • Maciej Szela

Zasady muzyki z elementami edycji nut:

 • Jarosław Kmieć

Harmonia, Formy Muzyczne

 • Bernadetta Duszkiewicz

Historia muzyki z literaturą muzyczną

 • Gabriela Pietrzak

…………………………………………………………………………………………………….

Realizator dźwięku, akustyk, obsługa techniczna koncertów i innych wydarzeń szkolnych,

obsługa informatyczna szkoły: Michał Witek

………………………………………………………………………………………………………………

Sekretarz Szkoły:                Maria Wyzga

Główny Księgowy Szkoły:               Agnieszka Łępa

Referent ds. gospodarczych  Szkoły / obsługa Xsero /wypożyczalnia instrumentów/fotograf wydarzeń szkolnych

oraz opłaty związane z Radą Rodziców: Ilona Ratusińska

………………………………………………………………………………………………………………..

Portiernia (godziny dopołudniowe), archiwum szkolne, fotograf wydarzeń szkolnych: Sylwia Skowron

Portiernia (godziny popołudniowe): Julian Maj

…………………………………………………………………………………………………………………

Wszelką inną pomocą służą:

Alicja Buda, Bogusława Maj, Kazimierz Nowak.

………………………………………………………………………………………………………………..

Do Barku szkolnego (MiNutka) (od października 2014) zaprasza:

Bożena Nowak