Informacja o szkole

  • Państwowa Szkoła Muzyczna   I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu jest szkołą artystyczną. Kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 roku życia.
  • PSM I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, realizująca program w cyklu 4-ro i 6-cio letnim.
  • PSM II stopnia jest szkołą zawodową: kształcącą na wydziale instrumentalnym (6 lat), oraz na wydziale wokalnym (4 lata).