Zespoły i Orkiestry

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2015/2016:

* Chór_grupa młodsza_Renata Wrażeń

* Chór_grupa starsza_Renata Wrażeń

* Orkiestra kameralna PSM I st._Ryszard Kusek

* Orkiestra kameralna PSM II st._Katarzyna Wrona (nauczyciel wspomagający: Marek Brzeziński)

* Orkiestra dęta PSM Ist._Piotr Karaś

* Orkiestra dęta PSM I i II st._Piotr Karaś

* Zespół smyczkowy_Edyta Chlebowska

* Kwartet saksofonowy PSM I st._Bogusław Pawełczak

* Kwartet saksofonowy PSM II st._Bogusław Pawełczak

* Kwintet Instrumentów Dętych blaszanych PSM II st._Grzegorz Wywrocki

* Zespół Kameralny II stopnia – Sławomir Stan

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2014/2015:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2013/2014:

* Chór_grupa młodsza_Renata Wrażeń (nauczyciel wspomagający: Jadwiga Huber)

* Chór_grupa starsza_Renata Wrażeń (nauczyciel wspomagający: Jadwiga Huber)

* Orkiestra kameralna PSM I st._Katarzyna Wrona (nauczyciel wspomagający: Łukasz Skop)

* Orkiestra kameralna PSM II st._Katarzyna Wrona (nauczyciel wspomagający: Łukasz Skop)

* Orkiestra dęta PSM I i II st._Piotr Karaś

* Zespół smyczkowy_Edyta Chlebowska

* Zespół Instrumentów Dętych_Piotr Karaś

* Zespoły Instrumentów Orffa_Aleksandra Klupś

* Zespół Gitarowy PSM II st._Tomasz Niećko

* Kwartet saksofonowy PSM I st._Bogusław Pawełczak

* Kwartet saksofonowy PSM II st._Bogusław Pawełczak

* Zespoły muzyczno – ruchowe PSM I st._Mariusz Sosiński

* Zespół Kameralny PSM I st._Sławomir Stan

* Zespoły Instrumentów Dętych PSM I st.- gr. a, gr. b_Ewa Stępień

* Zespół Instrumentów Dętych_Ireneusz Szela

* Kwintet Akordeonowy_Zdzisław Szymczyk

* Trio Akordeonowe_Bogdan Warias

* Zespół Instrumentów Strunowych_Katarzyna Wrona

* Zespól Puzonowy_Grzegorz Wywrocki

* Zespoły wokalno-instrumentalne PSM I st._Tadeusz Wywrocki

* Zespoły Wokalne PSM II st._Tadeusz Wywrocki

* Zespół Instrumentalny_Franciszek Wyzga

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2012/2013:

* Chór_grupa młodsza_Renata Wrażeń


* Chór_grupa starsza_Renata Wrażeń

* Dziecięca Orkiestra Kameralna_Ryszard Kusek


*Orkiestra Kameralna_Jarosław Kmieć


*Kwintet Akordeonowy_Zdzisław Szymczyk

* Zespół Instrumentów Orffa_Aleksandra Klupś

*Zespół Instrumentów Dętych_Ireneusz Szela

* Zespół Instrumentów Smyczkowych”KWINTESENCJA”_Ryszard Kusek

*Dziewczęcy Kwartet Saksofonowy_Bogusław Pawełczak

*Trio Akordeonowe_Bogdan Warias

*Kwartet Smyczkowy_Magdalena Rysz

* Kwartet Saksofonowy_Bogusław Pawełczak

* Zespół Kameralny_Sławomir Stan

*Kwartet Skrzypcowy_Edyta Chlebowska

* Orkiestra Dęta_Piotr Karaś


Duet Gitarowy_Tomasz Niećko

Zespół Klarnetowy_Piotr Wyzga

Zespół Kameralny_Franciszek Wyzga^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2011/2012:

*Chór_grupa starsza_Renata Wrażeń

*Chór_grupa młodsza_Renata Wrażeń

*Orkiestra Kameralna_Jarosław Kmieć

*Orkiestra Dęta_Piotr Karaś – facebook

* Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych_Ireneusz Szela

*Zespół Gitarowy I st._Jadwiga Huber

*Zespół Gitarowy I st._Jadwiga Huber

*Zespół Instrumentów Dętych_Piotr Karaś

*Zespół Instrumentów Orffa_Aleksandra Klupś

*Kwintet Smyczkowy_Ryszard Kusek

*Kwartet Saksofonowy I st._Bogusław Pawełczak

*Kwartet Saksofonowy I st._Bogusław Pawełczak

*Zespół Kameralny_Magdalena Rysz

*Zespół Kameralny_Sławomir Stan

*Kwintet Akordeonowy_Zdzisław Szymczyk

*Kwintet Akordeonowy_Bogdan Warias

*Zespół Puzonowy_Grzegorz Wywrocki

*Zespól Klarnetowy_Piotr Wyzga

*Zespół Kameralny_Franciszek Wyzga

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KAMERALISTYKA w PSM

rok szkolny 2010/2011:

Chór PSM - dyrygent Renata Wrażeń

Orkiestra Symfoniczna PSM - dyrygent Jarosław Kmieć

Orkiestra Dęta PSM - dyrygent Piotr Karaś

Zespół Instrumentów Orffa - prowadzący Aleksandra Klupś

Trio Fletowe - prowadzący Paweł Wyzga

  • Zespół Klarnetowy                               (Piotr Wyzga)

- chwilowy brak foto

Kwartet Saksofonowy - prowadzący Bogusław Pawełczak

Zespół smyczkowy "KWINTESENCJA" - prowadzący Ryszard Kusek

  • Zespół Instrumentów Dętych         (Franciszek Wyzga)

- chwilowy brak foto

  • Zespół Waltorniowy                            (Piotr Karaś)

- chwilowy brak foto

  • Zespół Puzonowy                                 (Grzegorz Wywrocki)

-chwilowy brak foto

  • Trio Gitarowe II st                               (Tomasz Niećko)

- chwilowy brak foto

Trio Gitarowe - prowadzący Jagwiga Huber

  • Kwintet Akordeonowy                      (Zdzisław Szymczyk)

- chwilowy brak foto

  • Kwintet Akordeonowy                      (Bogdan Warias)

- chwilowy brak foto

Zespół Instrumentów Dętych - prowadzący Ireneusz Szela

Zespół Instrumentów Dętych - prowadzący Ireneusz Szela