Wypożyczenie instrumentu

Warunkiem wypożyczenia instrumentu jest:

1. Obecność osoby wypożyczającej (rodzic) z dowodem osobistym,

2. Obecność osoby poręczającej (nie może drugi rodzic) z dowodem osobistym,

3. Wniesienie opłaty za wypożyczenie instrumentu na cały rok szkolny (opłata ta jest obowiązkowa),

4. Obecność (przy wypożyczeniu) nauczyciela instrumentu głównego.

INFORMACJA o opłatach za rok szkolny 2013/2014

- wypożyczenie instrumentu do domu: 100 zł.

- korzystanie z instrumentu w szkole:

akordeon – 70 zł

fortepian – 70 zł

kontrabas – 70 zł

perkusja – 70 zł

Opłaty można dokonać w KASIE (p.25) lub przelewem na konto:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu,

Narodowy Bank Polski

Nr: 94-1010-1528-2001-4913-9134-0000

Dokonując opłaty za wypożyczenie, lub korzystanie z instrumentów szkolnych, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty następującej treści:

„dar na instrumentarium szkolne oraz podać imię i nazwisko ucznia”