Współpraca międzynarodowa

Kodály Zoltán Zeneiskola – Törökszentmiklós: Węgry
Základná Umelecká škola Svetozára Stračinu – Detva: SŁOWACJA
Základní Umělecká škola Dobroslava Lidmily – Ostrava Svinov: CZECHY

Szkoła od 2004 roku aktywnie działa na rzecz współpracy szkół artystycznych Grupy Wyszehradzkiej , czego namacalnym dowodem jest uczestniczenie w projektach unijnych i coroczne wyjazdy zespołów i orkiestry na koncerty m. in. na Węgry i Słowację.

Uczniowie Szkoły brali także czynny udział  w koncertach w krajach Beneluksu, a także na Festiwalu Europejskich Szkól Muzycznych we Włoszech ALLEGROMOSSO 2012.