Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Rytmika z kształceniem słuchu,Rytmika,  Bibliotek szkolna

  • Aleksandra Klupś (Kierownik SPO)

Kształcenie słuchu

  • Bernadetta Duszkiewicz
  • Renata Wrażeń

Zasady muzyki z elementami edycji nut , Zespół kameralny

  • Jarosław Kmieć,

Podstawy kształcenia słuchu

  • Renata Wrażeń

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

  • Sabina Trybulec
  • Renata Wrażeń

Harmonia, Formy Muzyczne

  • Bernadetta Duszkiewicz

Historię muzyki z literaturą muzyczną

  • Gabriela Pietrzak

————————————————————————————————–