Sekcja Instrumentów Strunowych i Wydziału Wokalnego

Skrzypce

 • Edyta Chlebowska
 • Maria Szela
 • Magdalena Rysz – urlop
 • Łukasz Skop

Altówka

 • Kazimiera Zöllner
 • Paweł Łukasik

Wiolonczela

 • Marek Brzeziński
 • Katarzyna Wrona

Kontrabas

 • Ryszard Kusek

Gitara

 • Tomasz Niećko
 • Jadwiga Huber (kierownik SISiWW)

Śpiew

 • Jadwiga Huber
 • Maciej Szela