Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD 2015/2016

 • Klaudia Niziołek – przewodnicząca
 • Kornelia Czechura – zastępca przeodniczącej
 • Bernadetta Gałda – sekretarz

członkowie:

 • Martyna Piekarz
 • Rafał Bieś
 • Emilia Łachut
 • Nina Kusek

______________________

SAMORZĄD 2014/2015

 • Bartosz Jawor – przewodniczący
 • Wioletta Lipa – zastępca przewodniczącego
 • Joanna Maziarz – sekretarz

członkowie:

 • Klaudia Niziołek
 • Mateusz Jemioło
 • Jakub Broniewski

______________________

SAMORZĄD 2013/2014

 • Magdalena Maziarz – przewodnicząca
 • Magdalena Wrażeń – zastępca przewodniczącej
 • Joanna Maziarz – sekretarz

członkowie

 • Łukasz Żmuda
 • Roman Myszka
 • Jakub Broniewski

______________________

SAMORZĄD 2012/2013

 • Magdalena Maziarz – przewodnicząca
 • Magdalena Wrażeń – zastępca przewodniczącej
 • Joanna Maziarz – sekretarz

członkowie:

 • Łukasz Żmuda
 • Roman Myszka
 • Kinga Białas

______________________

SAMORZĄD 2011/2012

 • Aneta Bator – przewodnicząca
 • Alicja Brzostecka – z-ca przewodniczącej
 • Magdalena maziarz – sekretarz

Członkowie:

 • Natalia Burek
 • Alicja Kozioł
 • Marlena Zielińska

Opiekunowie:

naucz.: Sławomir Kusek, Sabina Trybulec, Ireneusz Szela