Nr konta

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY:

100 zł – od jednego ucznia

W przypadku rodzeństwa – drugie dziecko wpłaca 50 zł, trzecie – jest zwolnione z opłaty.

Bank: Spółdzielczy o/Mielec

Nr konta: 95  – 9183 –  0005 –  2001 –  0000 –  3681 –  0002

Opłaty można dokonać w KASIE Szkoły, lub na podany numer konta.

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie i regularne wpłaty.