Harmonogram egzaminów – II półrocze 2016/2017

Harmonogram przesłuchań i egzaminów uczniów PSM I i II stopnia w Mielcu

II półrocze roku szkolnego 2016/2017 (-  Harmonogram egz – pobierz PDF )

l.p. data rodzaj przesłuchania/egzaminu kto
1 28.04.2017 Egzamin

Dyplomowy II st. – cz. I 

Uczniowie klasy VI

SM II stopnia

2 15.05.2017 Egzamin

techniczny

Uczniowie klas wiolonczeli

SM II stopnia

3 16.05.2017 Egzamin

techniczny

Uczniowie klas altówki

i kontrabasu SM II stopnia

4 16.05.2017 Egzamin dyplomowy II st.

z historii muzyki

Uczniowie klasy VI

SM II stopnia

5 17.05.2017 Egzamin

techniczny

Uczniowie klas skrzypiec

i gitary SM II stopnia

6 17.05.2017 Egzamin

techniczny

Uczniowie klas fortepianu, akordeonu i organów SM II st.
7 17.05.2017 Egzamin

techniczny

Uczniowie klas instrumentów dętych i perkusji SM II stopnia
8 31.05.2017 Egzamin

Dyplomowy II st. – cz. II

Uczniowie klasy VI

SM II stopnia

9 31.05.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas śpiewu

SM II stopnia

10 02.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas skrzypiec

SM I i II stopnia

11 05.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas instrumentów dętych i perkusji SM I stopnia
12 05.06.2017 Egzamin końcowy

i promocyjny

Fortepian dodatkowy SM I st.

Fortepian obowiązkowy SM II st.

13 06.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas akordeonu

i organów SM I i II stopnia

14 06.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas instrumentów dętych i perkusji SM II stopnia
15 07.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas fortepianu

SM I i II stopnia

16 07.06.2017 Egzamin

promocyjny

Uczniowie klas kontrabasu

i gitary SM I i II stopnia

17 07.06.2017 Egzamin

końcowy

Uczniowie klas IV c4,VI c.6 SM I st.

(instrumenty dęte i perkusja)

18 08.06.2017 Egzamin

końcowy

Uczniowie klas IVc.4, VIc.6 SM I st.

(fortepian, akordeon, organy

19 08.06.2017 Egzamin

końcowy

Uczniowie klas IVc.4, VIc.6 SM I st.

skrzypce, altówka, kontrabas gitara