ZAKUP INSTRUMENTÓW dla PSM w Mielcu

W roku 2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu dzięki otrzymanym środkom z Programu Operacyjnego: Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagospodarowała:

140 000 zł na

„Zakup wyposażenia do nowo odresteurowanych pomieszczeń PSM w Mielcu”

W imieniu nauczycieli, uczniów i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM w Mielcu