WAŻNE!!! Przesłuchania CEA 2016-2017

Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!!!

W imieniu Centrum Edukacji Artystycznej proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na harmonogram Przesłuchań w roku szkolnym 2016-2017.

Przesłuchania stanowią formę prezentacji uczniów we wszystkich specjalnościach instrumentalnych i wokalnych nauczanych w danej szkole.

Przesłuchania mają na celu:

  • badanie poziomu kształcenia szkolnictwa muzycznego I i II st.,
  • merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
  • opracowanie przez Centrum wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej,
  • sporządzenie przez Centrum harmonogramu warsztatów i seminariów dla nauczycieli w poszczególnych regionach.

UWAGA KOREKTY TERMINÓW!!!:

Terminy i miejsca przesłuchań regionalnych

szczegóły Przesłuchań CEA na: www.cea.art.pl

DYREKTOR
Ryszard Kusek