Rekrutacja 2016/2017

Drogi Rodzicu!

Zanim zdecydujesz się zapisać dziecko do szkoły muzycznej warto zastanowić się czy jest na to GOTOWE, ale i również czy jesteś gotowy Ty i Wasza Rodzina.

Oto ważne cechy i typy postaw rodzicielskich, które w największym stopniu wspierają ucznia i nauczycieli w realizacji niełatwego zadania jakim jest rozwój umiejętności i talentu młodego muzyka:

  1. Zajęcia dziecka związane z nauką w szkole muzycznej (lekcje w szkole oraz praca ucznia w domu) są ważnym, często nieznegocjowanym obszarem życia dziecka i rodziny. Ważne by rozumieć i akceptować sytuację, w której rodzina będzie musiała zrezygnować z weekendowego wyjazdu z powodu przygotowań dziecka do udziału w koncercie.
  2. Należy rozważyć umiar i rozsądek w ilości zajęć pozaszkolnych w jakie zaangażowane jest dziecko. Nauka w szkole muzycznej oznacza świadomą rezygnację z udziału dziecka w wielu innych, czasem równie atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.
  3. Należy tworzyć dziecku warunki sprzyjające nauce. Zapewnić ciche i spokojne miejsce do ćwiczeń, organizować czas pracy dziecka, przed wyjściem do szkoły sprawdzać czy wszystkie potrzebne książki, zeszyty i nuty zostały spakowane, zapewnić bezpieczną podróż dziecka do szkoły.
  4. Należy sprawować opiekę nad rozwojem muzycznym dziecka. W miarę możliwości uczestniczyć w lekcjach gry na instrumencie oraz brać czynny udział w jego domowym ćwiczeniu wspierając ucznia tak, by zalecenia nauczyciela realizowane były w odpowiedni sposób.
  5. Współpraca z pedagogami. Należy być w bliskim kontakcie z nauczycielem przedmiotu głównego oraz innymi nauczycielami swojego dziecka. Dzielić się z nimi swoimi spostrzeżeniami i zdobywać wiedzę na temat postępów dziecka w nauce.
  6. Należy mieć realistyczne oczekiwania wobec swojego dziecka i szkoły.
  7. Cierpliwość, wytrwałość i gotowość to ważne cechy, by wspierać swoje dziecko w pokonywaniu trudności i przejściowych kryzysów.
  8. Należy tworzyć okazje do jak najczęstszego kontaktu dziecka i całej rodziny z żywą muzyką poprzez uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych wydarzeniach artystycznych.

(na podstawie: P. Dylewski, J. Mirkiewicz, Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych, CENSA W-wa 2014), s. 34

_____________________________________________________________

Szczegóły: http://archiwum.psm.mielec.pl/rekrutacja/