RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Szanowni Państwo!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.

W dniu 8 lutego 2016 roku otrzymaliśmy Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w grudniu 2015 roku przez ewaluatorów Centrum Edukacji Artystycznej z Warszawy.

Dziękując jeszcze raz wszystkim Państwu za zaangażowanie i udział w tych działaniach oraz za cenne spostrzeżenia,  publikuję (poniżej) w całości otrzymany raport.

Życzę owocnej lektury i zachęcam wszystkich Państwa do kultywowania tradycji, dobrych praktyk i dbania o wszystkie dotychczasowe pozytywne działania naszej szkoły.

Zachęcam również wszystkich Państwa do włączenia się w ewentualne działania mogące stanowić poprawę funkcjonowania zauważonych niedociągnięć. Zachęcam też do dzielenia się uwagami i pomysłami, które dla naszej społeczności szkolnej mogą być impulsem – podpowiedzią w działaniu i doskonaleniu metod pracy, komunikacji, motywacji a co najważniejsze mogą się przyczynić do rozwoju, aktywności i kompetencji naszych wychowanków.

Raport z ewaluacji zewnętrznej w PSM Mielec – grudzień 2015

Ukłony

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM w Mielcu