Zakup instrumentów i wyposażenia

W roku 2015 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu otrzymała środki z Programu operacyjnego

Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

150 000 zł

na

Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia sal PSM w Mielcu.

W imieniu nauczycieli, uczniów i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM w Mielcu