Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych budynku (część B) PSM I i II stopnia w Mielcu

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych budynku (część B) PSM I i II stopnia w Mielcu

Kolejność dokumentów:

a)      ogłoszenie o zamówieniu

b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia

c)      dokumentacja techniczna

d)     kosztorys nakładczy (przedmiar)

***************************************************

26.11.2015: ogłoszenie_o_wyniku_postępowania