Uroczystości JUBILEUSZOWE PSM w Mielcu – 25.09.2015

W dniu 25 września 2015 roku o godz. 17.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyła się główna uroczystość upamiętniająca 45 rocznicę powstania i działalności

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,

im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.

Pierwsza część:

 • Prowadzący uroczystość (Jadwiga Huber, Ireneusz Szela) poprosili wszystkich o powstanie, a Orkiestra Dęta pod dyrekcją Piotra Karasia odegrała Hymn Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Następnie prowadzący uroczystość powitali gości, którzy przybyli na naszą uroczystość m. in. przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Beata Drewniacka, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Tomasz Leyko, przedstawiciele władz miasta Mielca (wiceprezydenci: Jan Myśliwiec i Tadeusz Siemek), przedstawiciele władz powiatu mieleckiego (starosta: Zbigniew Tymuła, wicestarosta: Maria Napieracz), radny do sejmiku wojewódzkiego: Jan Tarapata, główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak, wójt gminy Mielec: Józef Piątek, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy podkarpackich szkół muzycznych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji miasta i powiatu, księża, media…
 • Po powitaniu głos zabrał dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im.  Mieczysława Karłowicza w Mielcu Ryszard Kusek,
 • Odbył się pokaz filmu na którym zaprezentowano historię „jubilatki w pigułce” _ lata 1970 – 2015. Film został zmontowany ze zdjęć archiwalnych i fragmentów filmów przez Michała Witka i Ryszarda Kuska. Głosu użyczyli: Jadwiga Huber i Sławomir Stan.
 • Dyrektor podziękował wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które wspomagali szkołę przez ostatnie pięć lat i wręczył pamiątkowe statuetki „MECENAS KULTURY 2015” dla następujących osób:
 1. Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 3. Dominik Komada – Konserwator Zabytków z Tarnobrzega,
 4. Andrzej Chrabąszcz – były Starosta Powiatu Mieleckiego,
 5. prof. Wiktor Jędrzejec – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej z Warszawy,
 6. dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej z Warszawy,
 7. mgr inż. Krzysztof Mondzielewski – Centrum Doradczo Finansowe,
 8. Marek Bąbała – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
 9. Eugeniusz Andrusiewicz- Dyrektor Elektromontaż w Mielcu,
 10. Jacek Tejchma – dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu,
 11. Tadeusz Działo – Reg Benz Mielec,
 12. Barbara i Bronisław Kowalczuk – Korso.

Uroczystego wręczenia statuetek dokonał Główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak

 • Następnie na scenę zotali poproszenie nauczyciele, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami, dyplomami i nagrodami;

Na wniosek dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:
Złotymi Medalami „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” następujących nauczycieli

 1. Kazimierę Zӧllner
 2. Zdzisława Szymczyka
 3. Renatę Filip
 4. Tomasza Niećko oraz

Srebrnym Medalem „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. Piotra Karasia

Dyrektor poinformował publiczność, że te medale zostaną uroczyście wręczone przez przedstawiciela Prezydenta RP w dniu 14 października 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na wniosek dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył:
Honorową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

 1. Leszka Gruszeckiego
 2. Jana Lubienieckiego
 3. Agnieszkę Kramarz
 4. Sabinę Trybulec
 5. Renatę Wrażeń
 6. Piotra Wyzgę

Na wniosek dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał:
DYPLOM UZNANIA  dla następujących nauczycieli:

 1. Marka Brzezińskiego
 2. Edytę Chlebowską
 3. Joannę Łukasik
 4. Pawła Łukasika
 5. Katarzynę Racławską
 6. Janusza Tomeckiego
 7. Bogdana Wariasa

Na wniosek dyrektora szkoły

Prezydent Miasta Mielca przyznał DYPLOMY UZNANIA dla następujących nauczycieli:

 1. Franciszka Wyzgi
 2. Tadeusza Wywrockiego
 3. Ireneusza Szeli
 4. Sławomira Stana
 5. Marii Gabrieli Pietrzak
 6. Bernadetty Duszkiewicz
 7. Tomasza Niećko
 8. Aleksandry Klupś
 9. Kazimiery Zӧllner
 10. Renaty Filip
 11. Zdzisława Szymczyka
 12. Piotra Karasia
 13. Marii Szeli
 14. Bogusława Pawełczaka
 15. Jadwigi Huber
 16. Jarosława Kmiecia
 17. Joanny Stachowicz
 18. Tomasza Ożoga

Na wniosek dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przyznał:

NAGRODĘ II STOPNIA dla nauczyciela Bogusława Pawełczaka

Na wniosek Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał

Dyrektor Ryszard Kusek. Wizytator poinformował, że nagroda będzie wręczona w dniu 14.10.2015 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dyrektor PSM w Mielcu przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

dla następujących nauczycieli :

 1. Karola Bika
 2. Marka Brzezińskiego
 3. Renaty Filip
 4. Leszka Gruszeckiego
 5. Jarosława Kmiecia
 6. Sławomira Kuska
 7. Jana Lubienieckiego
 8. Joanny Łukasik
 9. Pawła Łukasika
 10. Tomasza Niećko
 11. Bogusława Pawełczaka
 12. Joanny Stachowicz
 13. Marii Szeli
 14. Sabiny Trybulec
 15. Renaty Wrażeń
 16. Grzegorza Wywrockiego
 17. Tadeusza Wywrockiego
 18. Piotra Wyzgi

Oprawę muzyczną wręczenia wyróżnień dla nauczycieli stanowiła kompozycja

Sławomira Stana w wykonaniu zespołu kameralnego pod kierunkiem Katarzyny Wrony.

Następnie głos zabrali:

Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak

Wiceprezydent Miasta Mielca Jan Myśliwiec

Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła

Radny Andrzej Chrabąszcz

Drugą część uroczystości stanowił koncert w wykonaniu:

UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu :

 • orkiestry smyczkowej pod dyrekcją Katarzyny Wrony;
 • orkiestry dętej pod dyrekcją Piotra Karasia;
 • chóru szkolnego przygotowanego przez Renatę Wrażeń oraz
 • dzieci i młodzieży z  zespołów wokalnych PSM (kompozycja/akompaniament: Tadeusz Wywrocki)
 • Program:

  • G. T. Holst – Suita St. Paul;
  • G. Brusa – A short tale of chivalry;
  • A.W. Ketèlbey – Na perskim rynku;
  • sł. i muz. T. Wywrocki „Wesoła szkoła” przy akompaniamencie Tadeusza Wywrockiego,
  • orkiestra dęta – marsz finałowy.

  Całą uroczystość prowadzili: Jadwiga Huber i Ireneusz Szela.

  **************************************************************************

  fotogaleria

  relacja: www.hejmielec.pl

  relacja Radio Leliwa: www.leliwa.pl