Egzamin wstępny do PSM II stopnia

wpis: 2015_05_20

Lista uczniów przyjętych do PSM II st. na rok 2015-2016

wydział instrumentalny:

2015 – 05 – 14 (czwartek)

cz. I – instrument główny – godz. 14.00 (sala królewska)

do pobrania: kolejność-wydział instrumentalny

2015 – 05 -15 (piątek)

cz. II – egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej – godz. 14.00  (wg listy  - osoby, które pozytywnie zdały cz. I egzaminu)

do pobrania: kolejność

wydział wokalny:

2015 – 05 – 14 (piątek) - sala nr 19

do pobrania: kolejność-wydział wokalny