REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

– - – - – - –  ZOBACZ !!! – - – - – - – SZCZEGÓŁY !!! – - – - – - -  Plakat – PSM I stopnia

Drogi Rodzicu!

Zanim zdecydujesz się zapisać dziecko do szkoły muzycznej warto zastanowić się czy jest na to gotowe, ale i również czy jesteś gotowy Ty i Wasza Rodzina.

Oto „najważniejsze cechy i typy postaw rodzicielskich, które w największym stopniu wspierają ucznia i nauczycieli w realizacji niełatwego zadania jakim jest rozwój umiejętności i talentu młodego muzyka:

  1. Zajęcia dziecka związane z nauką w szkole muzycznej (lekcje w szkole oraz praca ucznia w domu) są dla niego ważnym, często nieznegocjowalnym obszarem życia dziecka i rodziny. Rozumie i akceptuje sytuację, w której rodzina będzie musiała zrezygnować z weekendowego wyjazdu z powodu przygotowań dziecka do udziału w koncercie.
  2. Zachowuje umiar i rozsądek w ilości zajęć pozaszkolnych w jakie zaangażowane jest jego dziecko. Wie, że nauka w szkole muzycznej oznacza świadomą rezygnację z udziału dziecka w wielu innych, atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.
  3. Tworzy dziecku warunki sprzyjające nauce. Zapewnia ciche i spokojne miejsce do ćwiczeń, organizuje czas pracy dziecka, przed wyjściem do szkoły sprawdza czy wszystkie potrzebne książki, zeszyty i nuty zostały spakowane, zapewnia bezpieczną podróż dziecka do szkoły.
  4. Sprawuje opiekę nad rozwojem muzycznym dziecka. W miarę możliwości uczestniczy w lekcjach gry na instrumencie oraz bierze czynny udział w jego domowym ćwiczeniu wspierając ucznia tak, by zalecenia nauczyciela realizowane były w odpowiedni sposób.
  5. Współpracuje z pedagogami. Jest w bliskim kontakcie z nauczycielem przedmiotu głównego oraz innymi nauczycielami swojego dziecka. Dzieli się z nimi swoimi spostrzeżeniami i zdobywa wiedzę na temat postępów dziecka w nauce.
  6. Ma realistyczne oczekiwania wobec swojego dziecka i szkoły.
  7. Jest cierpliwy, wytrwały i gotów do tego, by wspierać swoje dziecko w pokonywaniu trudności i przejściowych kryzysów.
  8. Tworzy okazje do jak najczęstszego kontaktu dziecka i całej rodziny z żywą muzyką poprzez uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych wydarzeniach artystycznych”*.

* z: P. Dylewski, J. Mirkiewicz, Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych, CENSA W-wa 2014, s. 34

Plakat o naborze do PSM II stopnia: 2015 – 2016