WIELKANOCNY PACIERZ

W dniu 30 marca 2015 roku w Sali Królewskiej miał miejsce niezwykły koncert poświęcony poezji Ks. Jana Twardowskiego.

Przed koncertem dyrektor Ryszard Kusek wręczył dla uczniów – laureatów tegorocznych Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej nagrody (tablety) ufundowane przez Dyrektora CEA z Warszawy.

Nagrody otrzymali: za zajęcie II miejsce Bernadeta Łachut,  uczennica klasy kontrabasu Ryszarda Kuska, której akompaniował Sławomir Kusek oraz uczeń Jan Głaz klasy saksofonu Leszka Gruszeckiego, któremu akompaniował Jan Lubieniecki. Dyrektor Ryszard Kusek wręczył również specjalne dyplomy – podziękowania dla rodziców wyróżnionych uczniów.

W klimat widowiska – słowno muzycznego wprowadził autor muzyki do poezji Ks. Jana Twardowskiego Tadeusz Wywrocki.

Zespół wokalny przygotowany przez Tadeusza Wywrockiego wystąpił w następującym składzie: Bernadetta Gałda, Karolina Ciejska, Kamil Dydo, Angelika Paterak, Aleksandra Bednarz, Anna Wiącek, Jagoda Zemmel.

Zespół ma na swoim koncie niezwykle udany występ dla pielgrzymów w Sali Ojca Kordeckiego (JASNA GÓRA – Częstochowa. Zespół również nagrał płytę: poezja:  Ks. Jana Twardowskiego z muzyką Tadeusza Wywrockiego, która została zarejestrowana w studiu nagraniowym naszej szkoły. Realizacja nagrań była udziałem: Michała Witka.