Popis klas: puzonu, wiolonczeli i fortepianu

W dniu 25 marca 2015 roku odbył się Popis klasy: wiolonczeli Marka Brzezińskiego, klasy puzonu Grzegorza Wywrockiego i klasy fortepianu Jarosława Kmiecia.