Kontynuacja remontu PSM w Mielcu wraz z doposażeniem w niezbędne instrumentarium

Po remoncie elewacji w 2013 roku zarówno wejście do szkoły, jak i podwórze kontrastowały nieprzyjaźnie zwłaszcza z budynkiem głównym. Brakowało również większego fortepianu koncertowego w Sali Królewskiej.

Pod koniec listopada 2013 roku wpłynął wniosek do Programów Operacyjnych MKiDN na rok 2014.  Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła pozyskała środki w kwocie blisko 450 000 zł.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano remont nawierzchni utwardzonych (ułożono kostkę brukową) w tym scenę zewnętrzną na podwórzu szkoły, wykonano odwodnienia wraz z zabezpieczeniem ściany zewnętrznej od ul. Kościuszki i Lisa Kuli, wykonano remont (wymianę) czyszczaków, remont studzienki kanalizacyjnej, remont schodów w obrębie podwórza. Zakupiono fortepian koncertowy marki YAMAHA. Obecnie wykonywana jest zapadnia fortepianowa, przebudowywana jest scena, układany jest parkiet dębowy.

Uprzejmie dziękujemy Centrum Edukacji Artystycznej z Warszawy za wsparcie tego zadania kwotą ponad 13 000 zł

Dzięki przychylności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mielcu wyremontowano całą sieć kanalizacyjną w podwórzu szkoły.

Do remontu kostki brukowej dołożyło się również Starostwo Powiatowe w Mielcu asygnując z budżetu 10 000 zł, za co serdecznie również dziękujemy

Duże podziękowania należą się również Kierownikowi delegatury Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu Panu Dominikowi Komadzie za fachowe podpowiedzi, dorady i wszelką przychylność w realizacji powyższych zadań.

Dziękuję również wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za cierpliwość i zrozumienie podczas tych wszystkich remontów

Za hojność serdecznie wszystkim dziękuję będąc głęboko przekonany, że praca ta służyć będzie obecnemu pokoleniu jak również wszystkim następnym ku zadowoleniu, przytkowi i radości całego społeczeństwa

fotorelacja

Ryszard Kusek