INFORMACJE, plany zajęć teoretycznych

Plan lekcji 2014/2015

[dostępny na stronie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014]

**********************************************************************************

Plan lekcji_ ważny od – 2012_09_01 – ogólny

Plany dla poszczególnych  cyklów –  PSM I stopnia

1. Plan lekcji_ ważny od – 2012_09_01 – cykl 6 letni

2. Plan lekcji ważny od 2012_09_01 –  cykl 4 letni

Plany dla poszczególnych  wydziałów –  PSM II stopnia

1. Plan lekcji_ ważny od – 2012_09_01 – II stopień_wydział instrumentalny

2. Plan lekcji_ ważny od – 2012_09_01 – II stopień_wydział wokalny

****************************************************

AKTUALNE PLANY LEKCJI

Plan lekcji-A4-plan z 2012-2013 od 1 X 2012