Bach klasycznie…

W programie składającego się z dwóch części koncertu znalazły się Koncerty J.S. Bacha wykonywane przez uczestniczących w Forum pianistów z Rosji, Ukrainy, Łotwy i Polski   oraz Wariacje na temat Bacha na fortepian, trio jazzowe i orkiestrę smyczkową wykonywane z towarzyszeniem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki.

Sympatycznym mieleckim akcentem był udział w koncercie Joanny Maziarz, uczennicy klasy fortepianu Jana Lubienieckiego. Joanna zagrała na fortepianie z towarzyszeniem wyżej wspomnianej orkiestry

Zobacz: …Szczegóły

F  O  T  O