Uroczysty Koncert Klas Pierwszych

Tradycyjnie jak co roku w styczniu swój dorobek prezentują najmłodsi uczniowie szkoły w repertuarze kolędowo – pastorałkowym. Na estradzie: soliści. zespoły, chór – grupa najmłodsza.