ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA W MIELCU

1. Ogłoszenie_o_zamówieniu

2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia

3. Załacznik_nr_1

wpis: 05.12.2013

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty