KONFERENCJA – zmiany w szkolnictwie artystycznym

W dniu 22 listopada 2013 roku  w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu odbyła się NARADA KADRY KIEROWNICZEJ szkół artystycznych (dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy sekcji) prowadzonych przez Ministra Kultury, samorządy oraz szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Naradę prowadził wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN Pan Mariusz  Tokarski, oraz starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak. Zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyły zmian, które czekają szkoły artystyczne od 1 września 2014 roku