ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA IM. M. KARŁOWICZA W MIELCU

a) ogłoszenie o zamówieniu,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

**********************************************************************************

wpis: 02.09.2013

zapytania o odpowiedzi do siwz – pismo z dnia 02 10 2013 roku

**********************************************************************************

wpis: 04.11.2013

ogloszenie_o_wyniku_postepowania

zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_wyniku_postepowania