OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła kontynuuje ofertę edukacyjną z poprzedniego roku szkolnego: Zajęcia umuzykalniające, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat.

 • Zajęcia będą prowadzone w kilku grupach od 6 do 12 osób, z podziałem wiekowym (np. 5-8, 9-13)
 • Kurs jest bezpłatny i trwa od początku listopada 2013 do końca kwietnia 2014.
 • W ramach kursu prowadzone będą (od listopada) zbiorowe zajęcia rytmiczno – muzyczne przy współudziale (od grudnia) nauczycieli instrumentalistów.
 • Zajęcia mają charakter kursu przedstawiającego zagadnienia, które wprowadzają dzieci w świat muzyki i  zapoznają dzieci z ofertą instrumentalną szkoły.
 • Zajęcia te są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników kursu, pokazują charakter i specyfikę kształcenia w szkole muzycznej I stopnia w  cyklu sześcio i czteroletnim.
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 60 minut.
 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem artystycznym w naszej szkole do zgłaszania się na zajęcia umuzykalniające i złożenie podania do 25 października 2013 r.
 • ILOŚC MIEJSC OGRANICZAONA

Harmonogram kursów:

 • poniedziałki               16.20 – 17.20                  (9 – 13 lat)
 • środy                        13.45 – 14.45                  (5 – 8 lat)
 • piątek                       14.45 – 15.45                  (5 – 8 lat)

Zapisy od dnia 25 października 2013 w sekretariacie Szkoły ul. Kościuszki 10, w godz. 10.00 do 16.00, tel. 17 586 29 76

Dla zainteresowanych do pobrania:

INFO

PODANIE

*****************************

wpis: 07.11.2013

Zapraszamy wszystkich zapisanych.

Zajęcia obywać się będą od 13. listopada 2013 roku  w wyznaczonych godzinach we wszystkich trzech grupach.