Zadanie zrealizowano z udziałem środków MKiDN

2013 Remont budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu Etap IV

W 2013 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu zrealizowała przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie pod nazwą: Stworzenie odpowiedniej bazy na potrzeby udziału PSM w Mielcu w realizacji pilotażowych zmian

MKiDN w szkolnictwie artystycznym”

Zakres obejmował:

  • Remont pomieszczeń podpiwniczeń budynku i zaadoptowanie na pomieszczenia dydaktyczne
  • Osuszenie ścian w podpiwniczeniach szkoły
  • Wprawienie drzwi o specjalnych właściwościach akustycznych,
  • Wymalowanie ścian i montaż specjalnych płyt dźwiękochłonnych,
  • Całościową wymianę instalacji elektrycznej,
  • Remont instalacji CO,
  • Remont kotłowni i montaż nowoczesnych kotłów grzewczych,
  • Przystosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia studia nagrań
  • Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego i multimedialnego
  • Zakup instrumentów muzycznych.

W roku 2013 szkoła zrealizowała również dzięki wsparciu finansowemu Centrum Edukacji Artystycznej z Warszawy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, oraz Starostwa Powiatowego w Mielcu  zadanie polegające na kompleksowym remoncie elewacji zabytkowego budynku szkoły.

W imieniu własnym i całej Społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.

Ryszard Kusek