Przetarg nieograniczony pn. „ROBOTY BUDOWLANO – INSTALACYJNE W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PSM I i II STOPNIA W MIELCU”

wpis: 8 lipca 2013 r.

Przetarg nieograniczony pn. „ROBOTY BUDOWLANO – INSTALACYJNE W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PSM I i II STOPNIA W MIELCU”

a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) dokumentacja techniczna,
d) kosztorysy nakładcze.

wpis: 29 lipca 2013 r.

ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty