Przetarg nieograniczony pn. „ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU PSM I i II STOPNIA W MIELCU”

Przetarg nieograniczony pn. „ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU PSM I i II STOPNIA W MIELCU”

a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) dokumentacja techniczna,
d) kosztorys nakładczy.

wpis: 06.08.2013

ogłoszenie o wyniku postępowania