„WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH W ZAKRESIE RENOWACJI PORTRETÓW, TRYPTYKU ORAZ WIZERUNKÓW DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA W MIELCU”

2012_07_05 ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

*********************************************************************

1. Ogłoszenie_o_zamówieniu

2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamowienia