Popis klas: J.Lubienieckiego. P. Karasia, K. Nabożnego

W dniu 25 kwietnia 2012 roku odbył się popis klas Fortepianu: Jana Lubienieckiego, Waltorni i Tuby Piotra Karasia i Perkusji Karola Nabożnego.