Zasady organizacji przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 odbędą się obowiązkowe przesłuchania uczniów szkół muzycznych II stopnia, oraz zespołów kameralnych szkół muzycznych I stopnia. Szczegóły poniżej.

1. Zasady Organizacji Przesłuchań CEA uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych drugiego stopnia – soliści i pierwszego stopnia – kameraliści

2. Programy

3. Regulamin Pracy Komisji

4. Regulamin Pracy Jury