Pożegnanie Absolwentów PSM I stopnia

Absolwenci PSM I stopnia w Mielcu - 2011

Dziś (21 czerwca 2011 r.) o godz. 17.00 w Sali Królewskiej miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów PSM I stopnia. Kilku z nich zdecydowali się kontynuować naukę w  PSM II stopnia i od września 2011 ponownie się spotkamy. Pozostali absolwenci zostali pożegnani przez dyrektora Szkoły. Uczniowie pożegnani zostali także przez swoich nauczycieli. Dyrektor Szkoły Ryszard Kusek zachęcał wszystkich do czynnego wykorzystania swych umiejętności muzycznych i zaprosił do współpracy ze Szkołą, oraz do zaangażowania w zespołach szkolnych, orkiestrach, czy chórach. Wszyscy otrzymali z rąk swych nauczycieli – Świadectwa ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, oraz pamiątkowe albumy płytowe.  Uroczystość zakończyła pamiątkowa sesja zdjęciowa.