Przetarg nieograniczony „Zakup i dostawa fortepianu”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PSM Mielec + Nowy fortepian = nowa jakość = MKiDN

Relacja z OFICJALNEJ PREMIERY NOWEGO FORTEPIANU

„Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”